"Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin, müstəqilliyimizin dayağıdır!" Heydər Əliyev

Xəbərlər

9 Noyabr 2019 11:20

"Azərbaycan Ordusu" qəzeti №87 (2404)

Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEV: Bizim bayrağımız Dağlıq Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaqdır

Dövlətçilik rəmzi olan bayraq milli heysiyyət simvolu, müqəddəsliyin, müstəqilliyin nəfəsi, istiqlaliyyətin səsidir. Müqəddəs bayrağım, uğrunda minlərlə şəhid verən Vətənimin qürur mənbəyi, sən dalğalandıqca qəlbimi fəxarət hissləri bürüyür. Bu bir həqiqətdir ki, türk övladı Vətənini sevir, millətini sevir, bayrağını sevir...davamı

“Fəxrimiz, vüqarımız - bayrağımız”

Bayraq millətin şərəfi, istiqlal mücəssəməsi, mövcudluğunun, azadlığının ən bariz göstəricisidir. Tarixə nəzər salarkən görürük ki, bayraq hər bir xalq üçün müqəddəs olub. Bayraq ən ülvi dəyərləri özündə əks etdirən mühüm dövlət atributudur. Ölkəmizdə 9 Noyabr  Dövlət Bayrağı Gününün qeyd olunması  həm dövlətimiz, həm də xalqımız üçün olduqca əlamətdar bir hadisədir...davamı

Qəhrəmanlıq əbədi yaşamaqdır...

Hərbi hissəyə çatanda havanın xoşluğu, mülayimliyi sanki ovqatımıza da köçmüşdü. Zabit Həşim Həşimov yolboyu bizə bələdçilik edirdi. Ötüb keçdiyimiz kəndlər və bir vaxtlar bu yerlərdə gedən qanlı döyüşlər barədə məlumat verirdi. Onun dediklərinə maraqla qulaq asır, gözlərimiz qarşısında döyüş səhnələrini canlandırırdıq. Sürücü isə avtomobili idarə edir, bizi ön xəttə həm tez, həm də təhlükəsiz çatdırmağa çalışırdı...davamı


Bir ovuc torpaq da Vətəndi!..

Çox qədim dövrlərdən, xalq kimi formalaşmağa başladığı əyyamlardan bəri xalqımız bütün inanc mərhələlərində özünə aid olan, yaşamını təmin edən, qorumasıyla tanınan ərazinin - Torpağın hər qarışını müqəddəs bilib, müqəddəsliklə sərhədləndirdiyi ərazilərdə dövlət qurub. Min-min illərdi tarix xalqımızı bu inancla yaşayan xalq kimi tanıyır. Sirr deyil ki, bu inanc bu və ya digər şəkildə başqa xalqların da inanclarına hopub. Bu gözəl, bu qürurlu mətləbi ön xətdə, əsgərlərin əhatəsində yaşamaq nə qədər gözəlmiş!..davamı
"Azərbaycan Ordusu" qəzetinin tam variantı