Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin, müstəqilliyimizin dayağıdır!" Heydər Əliyev

Azərbaycandakı xarici hərbi nümayəndəliklər

Azərbaycandakı xarici hərbi attaşelik aparatları

Azərbaycandakı xarici hərbi attaşelik aparatları
İqamətgahları Azərbaycan Respublikasında olan xarici ölkələrin hərbi attaşelik aparatları:

1. Amerika Birləşmiş Ştatları
2. Belarus Respublikası
3. Bolqarıstan Respublikası
4. Çex Respublikası
5. Çin Xalq Respublikası
6. Gürcüstan
7. İran İslam Respublikası
8. Koreya Respublikası
9. Pakistan İslam Respublikası
10. Polşa Respublikası
11. Qazaxıstan Respublikası
12. Rumıniya
13. Rusiya Federasiyası
14. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı
15. Türkiyə Respublikası
16. Ukrayna

İqamətgahları digər ölkələrdə olan və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş xarici ölkələrin hərbi attaşelik aparatları:
1. Albaniya Respublikası
2. Almaniya Federativ Respublikası
3. Avstriya Respublikası
4. Belçika Krallığı
5. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı
6. Finlandiya Respublikası
7. Fransa Respublikası
8. Filippin Respublikası
9. İndoneziya Respublikası
10. İspaniya Krallığı
11. İsveçrə Konfederasiyası
12. İtaliya Respublikası
13. Kanada
14. Koreya Xalq Demokratik Respublikası
15. Latviya Respublikası
16. Litva Respublikası
17. Macarıstan
18. Niderland Krallığı
19. Nigeriya Federativ Respublikası
20. Ruanda Respublikası
21. Serbiya Respublikası
22. Yaponiya
23. Yunanıstan Respublikası
24. Xorvatiya Respublikası
25. Zambiya Respublikası