"Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin, müstəqilliyimizin dayağıdır!" Heydər Əliyev

Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq

Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq

Müxtəlif dövlətlərin maraqlarının kəsişmə məkanında, Şərqlə Qərb arasında, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz kimi mürəkkəb geosiyasi regionda yerləşən və zəngin enerji ehtiyatlarına malik Azərbaycan Respublikasının sülh və müharibə dövründə hərbi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, həmçinin xarici dövlətlərin hərbi qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulmasında Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq fəaliyyətinin rolu xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq fəaliyyəti Xarici İşlər Nazirliyi və digər aidiyyəti dövlət hakimiyyəti orqanları, idarə, təşkilat və müəssisələri ilə əlaqəli şəkildə, Azərbaycan Respublikasının müdafiə və xarici siyasət kursuna müvafiq olaraq həyata keçirilir. Həmçinin, beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq Müdafiə Nazirliyinin hərbi, hərbi təhsil, hərbi-siyasi və hərbi-texniki sahələrdə xarici dövlətlərin hərbi qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli formatda həyata keçirdiyi kompleks fəaliyyətlərdir.
Beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri:
    • Region ölkələri və regiondan kənar ölkələrlə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq;
    • Avro-Atlantik strukturlarla əməkdaşlıq;
    • Beynəlxalq təşkilatlarla və xarici dövlətlərin müdafiə sənayesi kompleksləri ilə əməkdaşlıq.
Beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın məqsəd və tapşırıqları
    Beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın məqsəd və tapşırıqları Azərbaycan Respublikasının milli maraqları, onun müdafiə və xarici siyasəti ilə müəyyən olunur.
    Beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın məqsədləri:
    • Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət əsasında Azərbaycan Respublikasının işğal altında olan Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərində davam edən münaqişənin sülh yolu ilə həllinə töhfə verilməsi;
    • Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi imkanlarının araşdırılması;
    • xarici dövlətlərin hərbi qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqənin möhkəmləndirilməsi;
    • beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə töhfə verilməsi;
    • döyüş qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi və tərəfdaş xarici dövlətlərin Silahlı Qüvvələri ilə qarşılıqlı uzlaşmanın təmin edilməsi;
    • beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi-siyasi mövqeyinin gücləndirilməsinə töhfə verilməsi.
    Beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın tapşırıqları:
    • Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin qorunması, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin olunması üzrə xarici dövlətlərin və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların dəstəyinə nail olunmasında iştirak etmək;
    • Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin inkişafına, milli, beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə töhfə verilməsi məqsədilə xarici dövlətlərin hərbi qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla müdafiə məsələləri üzrə bütün zəruri istiqamətlərdə və sahələrdə əməkdaşlıq etmək və onu inkişaf etdirmək;
    • xarici dövlətlərin hərbi qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla birgə həyata keçirilən elmi-tədqiqat işlərində iştirak etmək;
    • “Avropada Adi Silahlı Qüvvələr haqqında” 1990-cı il Müqaviləsi və “Etimadın möhkəmləndirilməsi və təhlükəsizlik tədbirləri üzrə danışıqlar haqqında” 2011-ci il Vyana Sənədinə əsasən inspeksiya fəaliyyətlərində iştirak etmək;
    • böhranların və silahlı münaqişələrin qarşısının alınması, idarə olunması, həll olunması, nəticələrinin aradan qaldırılması və nizamlanmasında habelə sülhməramlı əməliyyatların həyata keçirilməsində dünya birliyi və beynəlxalq təhlükəsizlik strukturları ilə əməkdaşlıqda iştirak etmək;
    • Azərbaycan Respublikasının hərbi təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhdidlərə qarşı mübarizə səylərinin əlaqələndirilməsində iştirak etmək.
 Beynəlxalq hərbi təlimlərdə iştirak:
      2019-cu il ərzində Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti regional və beynəlxalq səviyyədə keçirilən müxtəlif təyinatlı taktiki və kompüter dəstəkli hərbi təlimlərdə iştirak edib:
     Türkiyə Respublikasında:  
    • “Qış təlimi-2019”;
    • “Erciyes-2019” Çoxmillətli Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin birgə təlimi;
    • “Anadolu Ulduzu-2019”;
    • “Anadolu Ankası-2019”;
    • “Kurtaran-2019”,
    • “Anadolu Qartalı-2019”.
       Azərbaycan Respublikasında:
    • “Mustafa Kemal Atatürk-2019”,
    • “Sarsılmaz Qardaşlıq-2019”;
    • “Eternity-2019”;
    • “Turaz Qartalı-2019” ;
    • “Qafqaz Qartalı-2019”.