Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin, müstəqilliyimizin dayağıdır!" Heydər Əliyev

Xəbərlər

24 Aprel 2024 16:27

"Azərbaycan Ordusu" qəzeti № 29 (2840)

“Yaralı xatirələr” yaddaşlardan kağıza köçürüldü...

Xatirə yada düşdükcə, danışıldıqca, yaşadılan tarixdi - dilə gələn xatirələr olmuşları yenidən yaşatmadı. Qürurla, bir qədər kövrəkliklə, bəzən qəhərlə. El-obaya, xalqa, dövlətə, dövlətçiliyə aid olan xatirələr tarixə ehtiram da olur, narazılıq da, hiddət də olur, üsyan da. Hiddət də, üsyan da xalqa, dövlətə, dövlətçiliyə görə kükrəyən heysiyyətdi...davamıAzərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti ilə keçirilən ictimai-siyasi hazırlıq dərsi
Mövzu: 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi hadisələr. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, fəaliyyəti və süqutu.
Suallar:

1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması.

2. Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan etməsi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlət quruculuğu.

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutunun əsas səbəbləri...davamıƏsgər dostluğu əbədidir

İnsan həyatında bir sıra amilin keçici olduğu aydın məsələdir. Zaman keçər, nələrsə yaxşıya doğru, nələrsə əksinə dəyişə bilər. Əbədi olan ancaq insanlar arasında sıx bağlardır, əlaqələrdir...davamı"Azərbaycan Ordusu" qəzetinin tam variantı