"Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin, müstəqilliyimizin dayağıdır!" Heydər Əliyev

"Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər" jurnalı - 2015

"Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər" jurnalı - 2015

Nömrələr
  • MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ HƏRBİ ELMLƏR - №1 (1) 2015-ci il

    Yüklə