"The army is a pillar of our country, nation,
state independence!"
Heydar Aliyev

"Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər" magazine

"Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər" magazine