"The army is a pillar of our country, nation,
state independence!"
Heydar Aliyev

"Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər" magazine - 2015

"Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər" magazine - 2015

Issues
  • MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ HƏRBİ ELMLƏR - №1 (1) 2015-ci il

    Download