"Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin, müstəqilliyimizin dayağıdır!" Heydər Əliyev

"Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər" jurnalı - 2019

"Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər" jurnalı - 2019

Nömrələr
  • MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ HƏRBİ ELMLƏR - №1 (5) 2019-cu il

    Yüklə