"Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin, müstəqilliyimizin dayağıdır!" Heydər Əliyev

Xəbərlər

6 Noyabr 2019 10:23

İdeoloji iş və mənəvi-psixoloji təminat üzrə zabitlərin fəaliyyətinə baxış keçirilib

Ordu quruculuğu müntəzəm prosesdir və müxtəlif  istiqamətlərin vəhdəti əsasında həyata  keçirilir. Bu istiqamətlərdən biri də ideoloji işin təşkilidir. Ordunun gücünün döyüş hazırlığı ilə mənəvi-psixoloji hazırlığın  bir-birini tamamlaması müəyyənləşdirilir. İdeoloji iş şəxsi heyətin döyüş hazırlığını tamamlayan mənəvi-psixoloji hazırlığın səviyyəsini artırmaq baxımından olduqca gərəklidir. Məhz buna görə də ideoloji iş və mənəvi-psixoloji  təminat üzrə zabitlərin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması həmişə diqqət mərkəzində olub. Belə ki, ideoloji iş və mənəvi-psixoloji təminat üzrə zabitlər ənənəvi iş üsulu ilə yanaşı, yeni təşəbbüslər də istifadə etməklə daha səmərəli nəticələrə nail olmaq üçün yeni iş metodlarını tətbiq edirlər. Zabitlərin iş üsulunu öyrənmək, ümumiləşdirmək ordu quruculuğunun daha dinamik inkişafında mühüm vasitələrdəndir.
Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi 2019-cu ilin hazırlıq planına əsasən, Azərbaycan Ordusunun qoşun növləri, birlik, birləşmə, hərbi hissələrində  və xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində ideoloji iş və mənəvi-psixoloji  təminata cavabdeh zabitlərin  bütün ixtisaslar üzrə fəaliyyətlərinə baxış keçirilib, fəaliyyətlərə baxışın məqsədi şəxsi heyətin döyüş və mənəvi-psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi, şəxsi heyət arasında  yarış ruhunun, rəqabətin gücləndirilməsi və asudə vaxtın səmərəli təşkili olub. Baxış aşkarlama üçündür. Aşkar olunanların öyrənilməsi və ümumiləşdirilərək ordu quruculuğuna tətbiq edilməsi həm də bu üsulla təmin olunur. Şəxsi heyət arasında yarış ruhu, bu ruha  istinadən rəqabətaparma marağı, məsuliyyəti də tənzimləyir. Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi 2019-cu ilin hazırlıq planına əsasən keçirilən baxışda yekun nəticələr müəyyənləşib. Yekun nəticələrə müvafiq olaraq "ən yaxşı yarış və müsabiqə  keçirilən, qabaqcıl təcrübənin təbliği  daha yaxşı təşkil edilən" hərbi hissə və müəssisələr müəyyən edilib. Baxışda fərqlənən polkovnik-leytenant  Rauf Niyazov, polkovnik-leytenant Rüstəm Məmmədov və mayor Əli Əsgərov həvəsləndirilib.
Bu zabitlərin xidmət etdiyi hərbi hissələrdə zəngin materiallarla təchiz edilmiş ideoloji kabinetlər fəaliyyət göstərir ki, bu da şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji hazırlığının daha da yüksəldilməsində müəyyən təsirə malikdir.
Təbliğat vasitələrinin seçilməsində, tərtib edilməsində və yayılmasında  da nəzərəçarpacaq irəliləyişlər mövcuddur və bunlar gələcəkdə daha da təkmilləşdiriləcəkdir.
Həvəsləndirilən zabitlərin  gələcəkdə fəaliyyətini yeni iş üsul və metodları ilə daha da təkmilləşdirəcəklərinə inanırıq.

"Azərbaycan Ordusu"