"Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin, müstəqilliyimizin dayağıdır!" Heydər Əliyev

Xəbərlər

30 May 2013 09:00

"SÜLH NAMİNƏ TƏRƏFDAŞLIQ" PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ, FƏRDİ TƏRƏFDAŞLIQ PROQRAMI ƏSASINDA KEÇİRİLƏN VƏ DİGƏR TƏDBİRLƏRİN SİYAHISI

           Makedoniya SQ-nin bölüyünün 1-ci səviyyəli özünü-qiymətləndirmə təlimi və qiymətləndiricilərin təlim kursu
02-07.06.2013
Kavadarçı, Makedoniya
         Adi silahlara nəzarət üzrə informasiya mübadiləsi kursu
03-07.06.2013
Oberamer, AFR   
         Tərəfdaş ölkələrin qərargah zabitləri üçün NATO ilə tanışlıq kursu
03-07.06.2013
Brüssel, Mons, Belçika
         NATO-nun konsepsiyaların hazırlanması və tətbiq edilməsi
03-07.06.2013
Riqa, Latviya
         Azərbaycan-AFR ikitərəfli əməkdaşlıq proqramına əsasən
03-07.06.2013       Mətbuat və İnformasiya işi üzrə ekspert danışıqları
Bakı, Azərbaycan 
         “Qərargah zabitləri üçün MTT üzrə tanışlıq” kursu
03-14.06.2013
Ankara, Türkiyə
         25-ci Beynəlxalq hərbi müşahidəçi kursu
03-21.06.2013
Szolnok, Macarıstan
       Silahlı Qüvvələrin hərbi təhsil sisteminin bəzi sahələrinin inkişafına yardım göstərilməsi məqsədilə NATO/ABŞ ekspertlərinin səfəri
04-06.06.2013
Bakı, Azərbaycan
         Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli əməkdaşlıq planına əsasən
04-06.06.2013       Silahlı Qüvvələrdə infeksion xəstəliklər üzrə regional silsilə seminarı
Tallin, Estoniya
         Baltik Müdafiə Kollecinin nümayəndə heyətinin Azərbaycan Respublikasına akademik səfəri
04-08.06.2013    
Bakı, Azərbaycan 
         Azərbaycan-AFR arasında 2013-cü il üçün illik proqrama əsasən
10-14.06.2013       Tibb xidməti üzrə ekspert danışıqları
Lir, AFR
         NATO və tərəfdaş ölkələr üçün NATO rabitə və informasiya sistemləri üzrə tanışlıq kursu
10-14.06.2013
Latina, İtaliya.