"The army is a pillar of our country, nation,
state independence!"
Heydar Aliyev

National Heroes of Azerbaijan

  • Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının xüsusi fərqlənmə nişanını təsis etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

    Download
  • «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı haqqında Əsasnamə

    Download
  • «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adının müəyyən olunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

    Download