"Армия - опора нашей страны, нации,
независимости государства!"
Гейдар Алиев

Национальные Герои Азербайджана

  • Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının xüsusi fərqlənmə nişanını təsis etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

    Загрузить
  • «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı haqqında Əsasnamə

    Загрузить
  • «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adının müəyyən olunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

    Загрузить