"Армия - опора нашей страны, нации,
независимости государства!"
Гейдар Алиев

Эмблемы

  • Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin emblemi haqqında Əsasnamə

    Загрузить