"Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin, müstəqilliyimizin dayağıdır!" Heydər Əliyev

Xəbərlər

13 Sentyabr 2017 10:45

"Azərbaycan Ordusu" qəzeti - №68 (2185)

Şərəfli peşə
Ümummilli lider Heydər Əliyev  qeyd edirdi ki, hər bir peşə şərəflidir, ancaq Vətəni qorumaq peşəsi hər bir peşədən üstündür, şərəflidir. Qürurverici peşələrdən söz düşəndə hər birimiz ilk olaraq hərbçi peşəsi haqqında düşünürük...davamı

Zirvələrin fatehləri
Məkirli siyasətiylə dünyada tanınan bədxah qonşularımızdan tarix boyu başımız bəlalar çəkib. Soyqırımlara məruz qalmışıq, torpaqlarımız işğal olunub, neçə-neçə körpə, qadın, ahıl, gənc süngülərdən keçirilərək qətlə yetirilib. Hər dövrdə sülhsevərliyi, humanistliyi ilə fərqlənən Azərbaycan xalqı bu gün də Cənubi Qafqaz bölgəsində möhkəm əmin-amanlığın, dinc qonşuluq münasibətlərinin tərəfdarıdır...davamı

Nuru paşa daim xatırlanır
Çox mürəkkəb tarixi şəraitdə Türkiyənin Azərbaycana hərbi yardımı Nuru paşanın komandanlıq etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun timsalında həyata keçirilirdi. Buna görə də Nuru paşanın şəxsində həm göstərilən qardaş köməyinə görə Azərbaycan xalqının bütün Türkiyəyə olan minnətdarlıq duyğuları öz əksini tapmışdı, həm də ona olan hörmət və ehtiram duyğuları cəmləşmişdi...davamı

İlk addımlar atılır...
Güclü dövlət anlayışı həm də ordunun qüdrəti ilə ölçülür. Bu gün Silahlı Qüvvələrimizin döyüş hazırlığını daha da artırmaq üçün vacib tədbirlər yerinə yetirilir...davamı

 

 

 

"Azərbaycan Ordusu" qəzetinin tam variantı