Azərbaycan sülhməramlılarının bir qrupu Əfqanıstana yola salınıb

11 yanvar 2017 il

NATO-nun Əfqanıstanda həyata keçirdiyi "Qətiyyətli dəstək" qeyri-döyüş missiyasının tərkibində fəaliyyət göstərmək üçün Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 41 hərbi qulluqçusu plana uyğun olaraq rotasiya qaydasında Əfqanıstana yola salınıb.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Əfqanıstandakı sülhməramlı missiyası 2002-ci il noyabrın 20-dən başlayıb.
Hazırda Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90 hərbi qulluqçusu, 2 hərbi həkimi və mühəndis-istehkam ixtisası üzrə 2 zabiti Əfqanıstandakı missiyada iştirak edir.


***

A group of Azerbaijani peacekeepers sent to Afghanistan

A group of 41 Azerbaijani military personnel was sent to Afghanistan in accordance with the plan and rotation for serving within NATO-led "Resolute Support" mission in Afghanistan.
The peacekeeping contingent of the Azerbaijani Armed Forces has been serving in Afghanistan since November 20, 2002.
Currently, 90 servicemen, 2 medical officers and 2 sappers of Azerbaijani Armed Forces are participating in a mission in Afghanistan.


***

Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан

В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 41 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".
Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.