Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının qarşıdurma xəttində növbəti monitorinq keçiriləcək

11 yanvar 2017 il

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq, yanvarın 12-də Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının qarşıdurma xəttində növbəti monitorinqin keçirilməsi planlaşdırılır.
Monitorinqi Azərbaycan tərəfindən şəxsi nümayəndənin səhra köməkçiləri Xristo Xristov, Saymon Tiller və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun (YSPQ) nümayəndəsi mayor Cavit Elyas keçirəcəklər.
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş və nəzarət olunan Azərbaycan ərazisində monitorinqi şəxsi nümayəndənin səhra köməkçisi Piter Şvedberq və YSPQ-in rəhbəri polkovnik Hans Lampalzer keçirəcəklər.


***

The next ceasefire monitoring exercise will be conducted on the Line of Confrontation (LOC) of the armed forces of Azerbaijan and Armenia

On 12 January 2017, the Office of the Personal Representative of the OSCE Chairperson-in-Office, in accordance with its mandate, plans to conduct the next ceasefire monitoring exercise on the LOC, in the direction of the village of Ashagy Veysalli (Fuzuli region).
The Personal Representative's field assistants Hristo Hristov, Simon Tiller and the representative of the High-Level Planning Group (HLPG) Major Chavit Elyas will carry out the monitoring exercise from the territory of Azerbaijan.
The Personal Representative's field assistants Peter Svedberg and head of the HLPG Colonel Hans Lampalzer will carry out the monitoring in the territory of the Republic of Azerbaijan occupied and controlled by the armed forces of Armenia.


***

На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 января на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Ашагы Вейсалли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) майор Джавит Эльяс.
Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Питер Шведберг и руководитель ГПВУ полковник Ганс Лампалзер.