Hərbi Hava Qüvvələrinin aviabazasında növbəti yeni yaşayış binasının açılışı olub

6 yanvar 2017 il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin Silahlı Qüvvələrin şəxsi heyətinin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar göstərişinə əsasən, Hərbi Hava Qüvvələrinin aviabazasında yeni inşa edilən növbəti yaşayış binasının yanvarın 6-da açılışı həyata keçirilib.
Xidməti mənzillərin açarlarının təqdimetmə mərasimində uçuş və texniki heyət, eləcə də onların ailə üzvləri ilə görüşən Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov nazirliyin rəhbərliyi adından tədbir iştirakçılarını təbrik edib.
Nazir bildirib ki, yeni binaların istifadəyə verilməsi hərbi qulluqçuların sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması sahəsində görülən işlərin tərkib hissəsidir. Bu, ümumilikdə Silahlı Qüvvələrdə şəxsi heyətin mənzil təminatının yüksəldilməsi istiqamətində icra olunan kompleks tədbirlərin davamıdır.
Dövlətimizin qayğısı nəticəsində son illərdə mindən çox hərbi qulluqçunun daimi mənzillə, 1400-dək hərbi qulluqçunun isə xidməti mənzillə təmin olunduğu və bu işlərin cari ildə də davam etdiriləcəyi diqqətə çatdırılıb.
Müasir silah-sursat, döyüş texnikası, aviasiya vasitələri və avadanlığın alınaraq silahlanmaya daxil edilməsini xatırladan general-polkovnik Z.Həsənov görülən kompleks tədbirlərin ölkə başçısının Silahlı Qüvvələrə göstərdiyi qayğının bariz nümunəsi olduğunu xüsusi qeyd edib.
Yeni tikili ilə tanışlıq zamanı məlumat verilib ki, beşmərtəbəli, 50 mənzilli bina tam təmirli üçotaqlı mənzillərdən ibarətdir və bütün kommunikasiya xətləri ilə təchiz olunub. Hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin səmərəli istirahəti üçün lazımi şərait yaradılıb.
Mənzillə təmin olunan hərbi qulluqçular göstərilən qayğıya görə Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Mənzillərin açarları hərbi qulluqçulara təqdim edildikdən sonra Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi yaradılan şəraitlə tanış olub, ailələrin qayğıları ilə maraqlanıb və çay süfrəsi ətrafında onlarla söhbət edib.


***

Another new residential building at the air base of the Air Force opened

According to the instruction of the President of the Republic of Azerbaijan, Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev regarding to the improvement of the social conditions of the Armed Forces, the opening of another new residential building is held at the air base of the Air Force on January 6.
During the meeting with the flight and technical staff, as well as members of their families at the ceremony of handing the keys to the service apartments, Defence Minister Colonel General Zakir Hasanov congratulated the participants of the event on behalf of the ministry's leadership.
It was noted that as a result of the state's care, more than 1,000 servicemen were provided with permanent housing, and up to 1,400 were provided with service apartments in recent years. Works in this sphere will be continued this year.
During familiarization with the new building, Minister was reported that the five-storey building consists of a fully renovated 50 three-room apartments, which are equipped with all the lines of communication. All the necessary conditions for a pleasant stay of servicemen and their families are created.
Servicemen who were provided with apartments expressed their gratitude to the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces Mr. Ilham Aliyev.
After handing the keys, Defense Ministry's leadership got acquainted with the conditions created in the apartments.


***

Состоялось открытие очередного нового жилого здания на авиабазе Военно-воздушных сил

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева по улучшению социально-бытовых условий Вооруженных Сил, 6 января на авиабазе Военно-воздушных сил состоялось открытие очередного нового жилого здания.
Встретившись с летным и техническим составом, а также с членами их семей на церемонии вручения ключей от служебных квартир, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов от имени руководства министерства поздравил участников мероприятия.
Министр отметил, что сдача в эксплуатацию новых зданий является составной частью работ, проводимых в сфере улучшения социальных условий военнослужащих. Это является продолжением комплексных мероприятий в сфере жилищного обеспечения личного состава Вооруженных Сил в целом.
Было отмечено, что в результате заботы государства, за последние годы, более 1000 военнослужащих были обеспечены постоянным жильем, а до 1400 служебными квартирами. Работы в этой сфере будут продолжены и в этом году.
Напомнив, что продолжается закупка и принятие на вооружение современных оружий и боеприпасов, боевой техники, авиационных средств и оборудований, генерал-полковник З.Гасанов особо отметил, что проводимые мероприятия, выделяемые на военную сферу финансовые средства, является ярким примером заботы главы государства Вооруженным Силам.
Во время ознакомления с новым зданием министру было доложено, что пятиэтажное здание состоит из полностью отремонтированных 50-ти трехкомнатных квартир, которые оснащены всеми линиями коммуникации. Созданы все необходимые условия для приятного отдыха военнослужащих и членов их семей.
Получившие квартиры военнослужащие выразили признательность Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами господину Ильхаму Алиеву.
После вручения ключей военнослужащим, руководство Министерства Обороны ознакомилось с созданными в квартирах условиями.