"Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin, müstəqilliyimizin dayağıdır!" Heydər Əliyev

"Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər" jurnalı - 2016

"Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər" jurnalı - 2016

Nömrələr
  • MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ HƏRBİ ELMLƏR - №3 (2) 2016-cı il

    Yüklə
  • MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ HƏRBİ ELMLƏR - №2 (2) 2016-cı il

    Yüklə
  • MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ HƏRBİ ELMLƏR - №1 (2) 2016-cı il

    Yüklə